40 zł/os. w pokoju z łazienk± na korytarzu
45 zł/os. w pokoju z łazienk± w ¶rodku
grupa musi liczyć 30 osób, co 25 osoba gratis